ИМПРЕСУМ

МОРИС Телевизија – Прва локална телевизија во Охрид

Сопственик:
Јован Трпески

Главен и одговорен уредник:
Јован Трпески

Уредник:
Лорита И.Бујароска

Информативна редакција:
Васка Сарафилоска
Кристина Алексиеска
Томчо Алексоски

Веб администратор:
Златко Маневски

Контакт:
тел: 046/255050
моб: 078/ 255121
tvmoris@yahoo.com